top of page

Sürdürülebilir Turizm

Turizmin gelişmesinde kilit bir unsur olan
çevresel kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
temel ekolojik süreçleri sürdürmek ve doğalmiras
ve biyolojikçeşitliliği korumaya yardımcı olmak.
• Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel
özgünlüğüne saygı göstermek, yerleşik ve

yaşayan kültürel miraslarını ve geleneksel
değerlerini korumak ve kültürler arası anlayış ve
hoşgörüye katkıda bulunmak.
• İstikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatlar ve ev
sahibi topluluklara yönelik sosyal hizmetler dahil
olmak üzere, adil bir şekilde dağıtılan tüm
paydaşlara sosyal ekonomik faydalar sağlayan ve
yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan uzun
vadeli ekonomik kaynaklar sağlamak.
Sürdürülebilir Turizm ilkeleri doğrultusunda
işletme olarak farkındalıklarımız ve
uygulamalarımız
İşletme olarak , yerel toplumun gelişme
sağlanması satın alma süreçlerinin sürdürülebilir
politika ile düzenlenmesini amaçlamaktayız..
Tedarik ettiğimiz ürünlerimizi daha çok yerel ve
kobi olarak bölgemizde faaliyet gösteren
işletmelerden yapmaktayız.
Enerji yönetimi olarak toplumsal farkındalığı
arttırmak adına tesisimizde enerji tasarrufuna
adına sensörlü aydınlatmalar kullanmaktayız.
Kullandığımız aydınlatmalar ve elektronik aletleri

tasarruflu ürünlerden seçmekteyiz.
Muasır bir şekilde misafirlerimizin farkındalığı
arttırmayı amaçlamaktayız.
Su kullanımlarına doğadaki kaynakları daha
verimli ve tasarruflu kullanmak için su çıkış
yollarına tasarruf ettirici aparatlar
kullanmaktayız.
Pis su atıklarını doğaya bırakmak zarar vereceği
için ; Yerel yönetimler ile yapmış olduğumuz
anlaşmalar ile bu atıkların bertaraf edilmesini
sağlamaktayız.
Bu bağlamda periodik olarak ISU tesisimize
çözüm ortağı olmaktadır.
Geri dönüşüm konusunda sıfır atik ilkesini
benimsemiş ve tesisimizde, Kağıt – metal –plastik
– cam atıklarını geri dönüşüm kutuları
oluşturulmuş ve Kartepe belediyesi tarafından
periodik olarak toplanmasını sağlamaktayız.
Çalışan personelin eğitimine önem vermekte ve
hijyen , gıda vb ... Konularda eğitim vermekteyiz.

Kültür ve Tabiat varlıklarını korumak açısından
tesisimizdeki doğal habitatı koruma
ve bakımını yapmaktayız.
Tesisimize gelen özel ve engelli misafirlerimizi
rahat ettirmek için engelli gibi olanakları
sağlamaktayız. Gerektiğinde destek personeli
sağlamaktayız.
Toplumsal ve kültürel değerlerin korunması ilkesi
çerçevesinde; tesisimizde bulunan sanat
eserlerinin ve tarihsel değere sahip olan
antikaları sergilemekte ve tanıtmaktayız.
Biyolojik yaşamı desteklemek ilkesi çevresinde
tesisimizde bulunan yabani ve evcil hayvanları
korumaya ve bakımlarını yapmaya çalışmaktayız.

İşletmemizin vizyonu ve misyonu içerisinde
Sürdürebilir turizm modelinden beklentimiz.
Kaynakları tükenen dünyamız; Bize sunulan tüm
olanakları daha verimli daha tasarruflu ve
tekrardan ekonomiye katkısının sağlanması
misyonu içerisindeyiz.
Vizyonumuz; İnsanlığın barışçıl ve beraberlik
içinde yaşaması doğayı severek koruyarak
yaşamasıdır.

d8640ffe-b93e-4481-998b-9139663f7df7.jfif
bottom of page